FAQ 17


Het 1e productiejaar is afgerond. Wanneer krijg ik de teruggave energiebelasting uitbetaald?
12 Mei 2022: Dit antwoord is geactualiseerd, zie de vetgedrukte tekst verderop.
1 Juni 2022: Er is nieuwe informatie verwerkt, zie de cursieve tekst verderop.

De energieleveranciers, die aangemerkt zijn met twee of drie sterren, verrekenen automatisch met jou de energiebelasting. Check eerst even waar jouw energieleverancier in deze lijst staat en hoeveel sterren die heeft.

Heeft jouw energieleverancier twee of drie sterren dan hoef jij geen stappen te nemen. Terugbetaling volgt automatisch. Verderop staat wanneer je die mag verwachten.  

Bij energieleveranciers met één ster kun je hier exact lezen hoe de verrekening van energiebelasting verloopt. Samengevat: je moet zelf een voucher downloaden en deze bij jouw energieleverancier inleveren.

De gegevens voor automatische verrekening (bij 2- of 3-sterren energieleveranciers) komen vanuit de administratie van Zonnemaatje (via het ICT-platform waarmee wij samenwerken, Econobis van Energie Samen). 

In maart en april 2022 is door Energie Samen een fout gemaakt, waardoor de aanlevering van gegevens bij de energieleveranciers flinke vertraging heeft opgelopen. Wij hadden verwacht dat de terugbetaling in april 2022 klaar zou zijn. Op 1 juni heeft EnergieSamen gemeld dat de gegevens pas medio juni naar de energieleveranciers gaan en dat die dan nog enkele weken tijd nodig hebben alvorens te kunnen uitbetalen. Reken dus maar niet op teruggave voor eind juli 2022, of eerder augustus 2022.

Energie Samen heeft ervoor gekozen om het administratieve systeem dat bij Zon op Nederland draaide te vervangen door een moderner systeem dat wordt beheerd door Econobis. Dit wordt een migratie van gegevens genoemd, zie ook antwoorden op de veel voorkomende vraag 18. De papieren waarin het bestuur van Zonnemaatje (tijdig) heeft aangegeven dat onze gegevens gemigreerd mochten worden zijn zoekgeraakt bij Energie Samen. Daardoor is bij de eerste migratie, begin april, Zonnemaatje Nemerstroom niet meegenomen. Het gevolg is dat energieleveranciers eind april nog geen gegevens over Zonnemaatje hadden ontvangen.
Door het ontbreken van deze gegevens is er eind april geen afrekening gedaan door de energieleveranciers.
De migratie naar Econobis is rond 20 mei uitgevoerd. Maar volgens informatie van 1 juni gaan de gegevens pas 15 juni naar de energieleveranciers. De redenen daarvoor zijn hieronder vermeld. Afhankelijk van de interne processen bij de energieleveranciers kan het ook eind juli, of augustus 2022 worden alvorens de uitbetalingen zullen plaatsvinden.

Tijdens uitgevoerde controles bij de migratie is het EnergieSamen gebleken dat de berekening per deelnemer niet correct werd uitgevoerd door de software. Daarom is eerst tijd gestoken in het onderzoek naar de oorzaken hiervan. Deze bleken complex te zijn en daarom heeft EnergieSamen besloten de berekeningen voor 2021 buiten het systeem om te doen zodat we zekerheid hebben over de juistheid van de te verrekenen energiebelasting en margevergoedingen per deelnemer. Door beide oorzaken is de hiervoor aangegeven vertraging ontstaan.

Op 1 juni 2022 had EnergieSamen 29 van de 64 coöperaties gecontroleerd en afgerond. Energie Samen verwacht dat ze hier 15 juni mee klaar zijn. 

Waarschijnlijk doen energieleveranciers de teruggave met een credit factuur, die los staat van jouw jaarafrekening.